Brugge voor Napoleon

 

Op 5 mei 2021, dag op dag 200 jaar dat Napoleon gestorven is op Sint-Helena wordt het boek Brugge voor Napoleon voorgesteld. Verschillende auteurs hebben hieraan een bijdrage geleverd. Zowel de vernieuwde administratie en bestuur, het militaire leven, economie, geestelijk leven, cultuur en ontspanning en plezier komen aan bod. Een van de uitgangspunten was het bezoek van Napoleon I aan Brugge in 1811, maar ook de hele context komt natuurlijk aan bod.

 Een aanrader 🙂

 

Inhoudstafel

 

 VOORWOORD (N. Blontrock)

  INLEIDING (redactie)

  TIJDLIJN

  INLEIDING (J. Op de Beeck).  Inleiding Johan op de Beeck

  INHOUDSTAFEL

  ADMINISTRATIE EN BESTUUR

  Bestuurlijke hervormingen (J. Anseeuw)

 

 • De republikeinse kalender (B. Demuynck)
 • De prefecten (J. Anseeuw)
 • De burgemeesters (H. Anseeuw)
 • Nieuwe Franse straatnamen (J. D’hondt)
 • De guillotine en andere strafwerktuigen (B. Gevaert)

 

 Het kadasterplan (M. Ryckaert) Administratie en bestuur.2

Armenzorg (B.  Demuynck)  Administratie en bestuur.3                                 

Vondelingen (J. Verplancke) Administratie en bestuur.4

Gendarmes (D. Heyns)     Administratie en bestuur.5

 

 HET MILITAIRE LEVEN

 Het wel en wee van Vlaamse conscrits (J. Verplancke)   Het militaire leven.1

 Le Camp de Bruges (L. Meulebrouck)  Het militaire leven.2

 

 • Louis Nicolas Davout (L. Meulebrouck)

 

 Militaire hospitalen (L. Meulebrouck)

  

 • Constantin Rodenbach (J. Berten)

 De Damse Vaart (B. Comer en C. Terryn) Het militaire leven.4 en kaderteksten

 

 • Batteries flottantes (C – T)
 • Het broertje van de Damse Vaart (C-T)
 • Spaanse dwangarbeiders (C-T)
 • Ingenieur Deschamps, ontwerper van de Damse Vaart (C-T)                   

 

 ECONOMIE

 Algemeen overzicht van de economische toestand in Brugge (J. D’hondt)

 

 • Het entrepot (C. Terryn)

 Geld en geldwezen (K. Vannieuwenhuyse)

Bier en brouwerijen (H. Anseeuw)

 

GEESTELIJK LEVEN

De kerk in Brugge (B. Kervyn) Geestelijk leven.1

 

 • Het Heilig Bloed (B. Kervyn) Geestelijk leven.1 kadertekst Heilig Bloed
 • Begijnhof (B. Gevaert en/of H. Anseeuw)

De keizer en de kanunnik (K. Priem)  Geestelijk leven.2

Vrijmetselarij (D. Vergauwen)

Onderwijs (K. Seynaeve)

CULTUUR

Algemeen overzicht van de classicistische architectuur in Brugge (J.L. Meulemeester) Cultuur.1

Een monument voor Napoleon? (J.L. Meulemeester)   Cultuur.2

Algemeen overzicht van de classicistische schilderkunst en beeldhouwkunst in Brugge (J.L. Meulemeester) Cultuur.3

Tien markante voorbeelden van schilderkunst en beeldhouwkunst (J.L. Meulemeester) Cultuur.4 + namen van de markante voorbeelden

Twee Napoleonportretten (J.L. Meulemeester). Cultuur.5

Nog vier opvallende figuren uit de Brugse culturele wereld (J.L. Meulemeester) Cultuur.6 + vier namen van de opvallende figuren

Literair leven (M. Carlier)     Cultuur.7

Boeken en bibliotheken (L. Vandamme) Cultuur.8

 

 • Joseph Van Huerne (L. Vandamme) Cultuur.8 kadertekst Van Huerne

 

De Brugse pers (H. Van parys) Cultuur.9

ONTSPANNING EN PLEZIER

De bezoeken van Napoleon (J. Anseeuw)

 

 • Verblijven van het keizerlijk gevolg in 1810 (J. Anseeuw)

 

Vrijetijdsbesteding in Brugge (P. Vanden Berghe)

De napoleonistenbonden (B. Gevaert)

 

 • Isaac De Meyer (W. De Groote)   Ontspanning en plezier.3 kadertekst

 

BESLUIT (redactie)

EINDNOTEN + BIBLIOGRAFIE VAN DE KADERTEKSTEN

BIOGRAFIEËN VAN DE AUTEURS

INDICES

 

 

 

 

Pupilles De la Garde Impériale: wezen en vondelingen. Tekening door Bart Vannevel.

Gendarme bij schemering (Ken Broeders)

Josephine (Ken Broeders)

Ambtenaar (Ken Broeders)