Bio-bibliografie

Gegradueerde in de orthopedagogie. Licentiaat in de Sociale Agogiek.

Beroepskracht vrijetijdswerking voor kansarme jongeren in Tielt ('t Kloefke) (1992-1995).

Mede-oprichter en coördinerende beroepskracht van een vrijetijdswerking voor kansarme jongeren in Roeselare (Den Engel) en een samenwerkingsverband met gelijkaardige initiatieven in de regio Midden-West-Vlaanderen (Vrijetijdsondersteuningscentrum (V.O.C.) Opstap)(1995-2009).  

 

Belangrijkste historisch interessepunt: het ontstaan en de uitbouw van een sociaal terrein dat zich inlaat met burgers die in de marge leven (fysieke/verstandelijke beperkingen, armoede, …).

Publicaties:

De lijst van publicaties hieronder is het resultaat van een decennia lang onderzoek. De bedoeling is dat deze lijst regelmatig wordt aangevuld.

Brochures

Catalogus bibliotheek  Charles-Louis Carton (1502-1955). De catalogisering van de ‘bibliothèque spéciale’ van Charles-Louis Carton. Un riche tribut d’idées nouvelles… (xivpp.). A contribution to the contextualisation of Deaf and Blind education : the archives Carton (Bruges, Belgium) (viiipp.). Résumé: les archives Charles-Louis Carton (iipp.). Archief Charles-Louis Carton Brugge, 2007, 212pp.

Catalogus briefwisseling Archief Ch.-L. Carton. Deel I: tot 1864 (periode Ch.-L. Carton). Archief Charles-Louis Carton Brugge, 2007, 48pp.

Voyage en Angleterre (26/09-03/12/1837). Archief Charles-Louis Carton Brugge, 2008 ,66pp.

De Broeders der Kindscheid van Maria ter Spermalie (1878-1947). Een verhaal over de ‘scheiding der geslachten’ en de ‘scheiding der doelgroepen’ in het Brugse doven- en blindeninstituut. Archief Charles-Louis Carton Brugge, 2009, 19pp.+ 11pp. ; 5pp. (P. Elsen); 8pp. (A. De Paepe).

Boek

Hulpmiddelen met een geschiedenis (1800-1985). Doven- en blindeninstituut Spermalie Brugge. Archief Charles-Louis Carton i.s.m. Technisch Instituut Heilige Familie. Brugge, 2009 (111pp.).

Artikels

Van militair geheimschrift tot Braille: de zoektocht naar een geschikt alfabet voor het blindenonderwijs en de rol van Charles-Louis Carton (1802-1863). Brugs Ommeland, 2011 (nr. 3),  pp.139-150.

175 jaar doven- en blindeninstituut in West-Vlaanderen. Biekorf. West-Vlaams Archief voor Geschiedenis, Archeologie, Taal- en Volkskunde. 2011, pp.419-437.

Spermalie: 175 jaar doven- en blindeninstituut Spermalie in Brugge. Onze Gazette,  2011 (nr. 6), pp.6-7.

Honderd jaar De Nieuwe Molens in Brugge, een evolutie van industriële maalderij tot woongelegenheid met enkele kantoorruimtes. Brugs Ommeland, 2012 (nr. 1), pp.22-34.

175 jaar blindenonderwijs in Brugge: een terugblik. Knipoog (Blindenzorg Licht en Liefde vzw, VeBeS vzw en KMBS vzw), 2012 (nr. 2), pp.9-15.

Wereldoorlog I in het OCMW_Archief. Onze Gazette, 2012 (nr. 1), p.10.

‘De Citoyen beschikt’. Nieuwe structuren. Nieuwe besturen. Onze Gazette, 2012 (nr. 3), pp.6-7. Montanus Tijdingen 2018, p.9-14 (herwerking). 

‘Krankzinnigenzorg’ en architectuur. Het St.-Juliaans’gesticht’ Brugge, een voorbeeld? Onze Gazette, OCMW & St.-Jan Brugge, 2012 (nr.6), pp.14-15.

The thin line between removal, dispersion and conservation of an important historical collection of books, educational tools and (inter)national correspondence: the archives Charles-Louis Carton in the Center for Support Spermalie Bruges (De Kade vzw)(Belgium). Colloque International: Histoire de la Cécité et des Aveugles. Représentations, Institutions, Archives. Une perspective internationale. 27/06-29/06/2013.

De rol van het Bureel van Weldadigheid na de hongerrellen in Brugge op 2 en 3 maart 1847. Onze Gazette, 2013 (nr. 1), pp.16-17. Montanus Tijdingen 2018, pp.67-72 (herwerking).

Sint-Janshospitaal Brugge: de eerste geneeskundige specialismen. Onze Gazette, 2013 (nr. 2), pp.8-9.

Levensverhaal van Joseph Marie Van Schouwburg (1888-1972). Een kind van de Brugse liefdadigheid. Onze Gazette, 2013 (nr. 3 & 4), pp.8-9.

Ook in Brugge sloegen de blinden het zwijn… Brugs Ommeland, 2013 (nr. 4), pp.232-239.

De Armenapotheek van het Brugse Bureel van Weldadigheid, 1846-1923. Brugs Ommeland, 2015 (nr. 2), pp. 35-42.

Een Brugse kolonie in Brazilië: ‘Adieu, Vlaenderen en Braband. Wy gaen nae ’t luy Lekkerland…’ Brugs Ommeland, 2015 (nr. 3), pp. 151-162.

‘Omdat het beter is het erfgoed der liefdadige inrichtingen te schenden dan de kwaal van den hongersnood te ondergaan’(1914). Onze Gazette, 2015 (nr. 1), pp.20-21. Montanus Tijdingen 2018, pp.73-85 (herwerking).

Het St.-Janshospitaal en de Commissie van Burgerlijke Godshuizen Brugge: plantage-eigenaars in Brazilië (Ilhota Flores, Santa Caterina) tussen 1875 en 1906. Onze Gazette, 2015 (nr. 2), pp. 18-19.

De hoeves van het Bureel van Weldadigheid van Brugge in het ‘verwoeste gewest’ (1915-1918). Onze Gazette, 2015 (nr. 3), pp.16-17.

De Brugse behoeftigen tijdens de winter in de negentiende eeuw. Onze Gazette, 2016 (nr. 1), pp. 18-19.

De Koepokinenting als speerpunt van een nieuw gezondheidsbeleid. Onze Gazette, 2016 (nr. 2), pp. 18-19.

De Koepokinenting als propagandamiddel van een nieuw gezondheidsbeleid en de uitvoering ervan in Brugge. Brugs Ommeland, 2016 (nr. 3), pp.169-182.

De armendokters van Brugge: geneeskundige zorgen voor de ‘armen’ aan huis in de 19e eeuw. Onze Gazette, 2017 (nr. 1), pp.20-21.

De geneeskundige dienst van het Bureel van Weldadigheid van Brugge, op het kruispunt van sociale zorg, preventie van epidemieën en gratis geneeskundige zorgen voor de 'huiszittende armen'. Montanus Tijdingen 2018, pp.15-65.

Doofblindheid en Public Relations. Het opvoedingsproject van twee doofblinde meisjes bij de start van een globaliserende (voor)wetenschappelijke wereld. Anna Timmerman (1816-1859) in het doven- en blindeninstituut in Brugge en Laura Bridgmann (1829-1889) in het blindeninstituut van Boston. Montanus Tijdingen 2018, pp.87-117.

 Lezingen:

The thin line between removal, dispersion and conservation of an important historical collection of books, educational tools and (inter)national correspondence: the archives Charles-Louis Carton in the Center for Support Spermalie Bruges (De Kade vzw)(Belgium). Colloque International: Histoire de la Cécité et des Aveugles. Représentations, Institutions, Archives. Une perspective internationale. Parijs, 2013.

De geschiedenis van het Bureel van Weldadigheid van Brugge. Gidsenbond Brugge. 18/02/2017

De armendokters van het Bureel van Weldadigheid van Brugge. Montanus Brugge. 11/11/2018