Inleiding

De Franse revolutie(s) (eigenlijk waren dit verschillende revoluties na elkaar) was heel sterk beïnvloed door de Verlichtingsidealen. Eén van de zaken die veranderd werd en die opmerkelijk was, was het invoeren van een nieuwe structuur voor de armenzorg. De lokale Commissies van Burgerlijke Godshuizen (CBG) en de Burelen van Weldadigheid (BvW) werden opgericht als administraties die deze armenzorg beheerden. De opdracht van CBG bestond uit het beheren van de lokale instellingen zoals ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, godshuizen waar de amen terecht konden, ... De opdracht van BvW bestond erin om de armen thuis te ondersteunen. Alle (vaak eeuwenoude) goederen en inkomsten van de vroegere stedelijke armenzorginitiatieven (diswerkingen) en de goederen van kerkelijke initiatieven op dat vlak en 'onnuttige' kloosters werden overgeheveld naar deze nieuwe administraties zodat deze een vorm van inkomsten hadden zonder dat teveel nieuwe belastingen moesten worden ingevoerd. Ook de geneeskunde verliet meer en meer de middeleeuwse paden en werd gemoderniseerd.

In 1925 worden het Bureel van Weldadigheid en de Commissie van Burgerlijke Godshuizen vervangen door de Commissie van Openbare Onderstand die op zijn beurt in 1976 wordt vervangen door het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk.Naast deze naamwijzigingen werd de opdracht van deze administraties ook steeds gemoderniseerd en aangepast aan de noden van de tijd.

In deze artikelenreeks worden een aantal van deze zaken verder uitgewerkt en geduid.   

Meer info: OCMW-archief Brugge, Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 1 8000 Brugge

                050/32 76 60

                archief-kunst@ocmw-brugge.be

 

Het OCMW-archief is nu een onderdeel van het Stadsarchief

Sinds 2019 is het OCMW-archief raadpleegbaar in het Stadsarchief van Brugge:

 

          Stadsarchief Brugge: 

          Burg 11 bus A   8000 Brugge

          Telefoon: 050/44 82 60

          stadsarchief@brugge.be