Hulpmiddelen met een geschiedenis (1800-1985). Doven en Blindeninstituur Spermalie-Brugge

In dit fotoboek worden de pedagogische en communicatieve hulpmiddelen voorgesteld, die tussen 1800 en 1985 gebruikt werden in het Doven- en Blindeninstituut Spermalie (Brugge) en die zich nu bevinden in het Archief Charles-Louis Carton. 

Door een gebrek aan financiële middelen en aan gestandaardiseerde pedagogische hulpmiddelen werden deze praktisch allemaal zelf 'uitgevonden' en 'heruitgevonden' in een periode dat er weinig of geen communicatie hierover bestond. Dit boek toont enkele staaltjes van creativiteit en inventiviteit om de kinderen en jongeren die school liepen in Spermalie ondersteuning te geven in hun onderwijs.

Als inleiding wordt de historische context geschetst van het onderwijs waarin deze hulpmiddelen werden gebruikt. Deze kinderen en jongeren pasten niet in het toenmalige volksonderwijs omdat dit vooral op het verbale en visuele gericht was. Hierdoor kwamen ze terecht in gespecialiseerde instituten. In dit boek wordt geprobeerd om de geschiedenis van dit gespecialiseerd onderwijs te schetsen vanuit het oogpunt van de leerlingen via de evolutie van de gebruikte hulpmiddelen. 

De leerlingen van de derde graad Publiciteitsgrafiek van het Technisch Instituut Heilige Familie (Maricolen) in Brugge slaagden erin om door hun foto's van deze hulpmiddelen en de lay-out van dit boek hiervan een prachtig werkstukje te maken. 

 

Postkaart Koninklijk Gesticht van Doofstommen en Blinden (Brugge) Voorgebouw en Inkompoort (Hulpmiddelen met een geschiedenis (1800-1985). Doven- en Blindeninstituut Spermalie-Brugge, Bart Demuynck, 2009)

Hulpmiddelen met een geschiedenis

Hulpmiddelen met een geschiedenis
(1800-1985)
Doven- en blindeninstituut Spermalie
Bart Demuynck

'Blaasoefeningen' Dove leerlingen Spermalie om de longen te oefenen in het kader van het spraakonderwijs (Hulpmiddelen met een geschiedenis (1800-1985). Doven- en Blindeninstituut Spermalie-Brugge. Bart Demuynck, 2009)

Tongoefeningen Dove leerlingen Spermalie in het kader van het spraakonderwijs (Hulpmiddelen met een geschiedenis (1800-1985). Doven- en Blindeninstituut Spermalie-Brugge. Bart Demuynck, 2009)

Postkaart: 'Klas der kleine blinde knechtjes' (Spermalie)(Hulpmiddelen met een geschiedenis (1800-1985). Doven- en Blindeninstituut Spermalie-Brugge. Bart Demuynck, 2009)

Gravure 'Anne Temmermans'. Anna Timmerman was de eerste doofblinde leerlinge in Spermalie (1837). Ch.-L. Carton schreef haar naam constant verkeerd (Hulpmiddelen met een geschiedenis (1800-1985). Doven- en Blindeninstituut Spermalie-Brugge. Bart Demuynck, 2009)